KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z dwóch osób (przewodniczącego i członka) wybranych na dwuletnią kadencję podobnie jak Zarząd Stowarzyszenia.

W skład VI Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, wybranej w czerwcu 2017 roku, wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY: PAWEŁ ŻUBER

CZŁONEK: JUSTYNA URBAŃSKA

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2. wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania