Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego

List otwarty ws. nowej trasy tramwajowej na Piecki – Migowo

15.09.2015 odbyło się zebranie naszego stowarzyszenia, na którym przeprowadziliśmy dyskusję na temat otwarcia linii tramwajowej na Piecki – Migowo oraz zmianach w komunikacji, które w związku z tym nastąpiły w związku z nim. W dyskusji brali udział członkowie stowarzyszenia, goście zajmujący się komunikacją oraz infrastrukturą i mieszkańcy. Po wspólnej dyskusji sporządzone zostały wnioski, wspólnie ustaliliśmy co i jak powinno być zmienione. Nasze propozycje wysłaliśmy w liście otwartym do Zarządu Dróg i Zieleni, Zarządu Transportu Miejskiego, Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz do prezydenta ds. polityki komunalnej – pana Piotra Grzelaka. Poniżej prezentujemy treść listu otwartego.


Tekst: Karol Woźniak