Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego

5. rocznica wycofania Ikarusów w Gdańsku

31.01.2014 – tego dnia minęła 5. rocznica wycofania Ikarusów z ruchu liniowego w Gdańsku. Z tej okazji PSSTM we współpracy z ZKM Gdańsk zorganizował przejazd dla mieszkańców upamiętniający tą datę. Przejazd zgromadził wielu sympatyków transportu, jak i mieszkańców Gdańska, którzy z sentymentem wspominali te autobusy.

Dwa tygodnie później odbył się przejazd skierowany dla miłośników tej marki, podczas którego Ikarus pozował do zdjęć.

Galeria na stronie miasta: http://www.gdansk.pl/galeria?c=2407

Tekst: Karol Woźniak
Zdjęcia: Karol Woźniak