HISTORIA KLUBU

 

Większość miast w Polsce posiada różne formy komunikacji miejskiej, a w największych z nich funkcjonują stowarzyszenia zrzeszające miłośników tej formy transportu. Do 2006 roku Gdańsk należał do nielicznej grupy miast, w której nie istniała zorganizowana grupa pasjonatów transportu.

W czerwcu 2006 roku zawiązała się grupa inicjatywna, która postanowiła stworzyć zarejestrowany podmiot zrzeszający wszystkich hobbystów i profesjonalistów komunikacji miejskiej. W wyniku podjętych działań powstała liczna grupa założycielska (około 20 osób), która uchwaliła powstanie Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego z siedzibą w Gdańsku.

Pierwsze władze PSSTM podjęły decyzję o prawnym funkcjonowaniu Stowarzyszenia i podjęciu kroków zmierzających do uzyskania takiego statusu poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. W efekcie podjętych kroków PSSTM uzyskało w 2007 roku wpis do KRS i stało się podmiotem prawnym. Od początku istnienia PSSTM postanowiło o otwarciu się na obszar całego województwa, w szczególności metropolii, gdzie nie była obserwowana czynna aktywność osób interesujących się komunikacją miejską.

PSSTM zrzesza obecnie grupę ok. 30 osób (od uczniów, przez studentów, pracowników komunikacji, specjalistów) interesujących się szeroko rozumianą tematyką transportową. Wśród zainteresowań członków są wszystkie formy komunikacji miejskiej, w tym tramwaje, trolejbusy, autobusy, metro, kolej miejska. Przez ponad 10 lata działalności PSSTM stało się aktywnym uczestnikiem życia komunikacyjnego Trójmiasta za sprawą swojej działalności popularyzatorskiej. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie się już zaangażowaliśmy – sprawdź kalendarium klubu.

Wśród podstawowych celów Stowarzyszenia znajduje się promocja komunikacji miejskiej jako formy transportu przyjaznej środowisku, wspieranie działań miejskich i regionalnych celem stworzenia zintegrowanego systemu transportowego aglomeracji, a także wszelkie przejawy działalności hobbystycznej takie jak kultywowanie historii komunikacji miejskiej czy zbieranie zabytków transportu.

 

GUZIKI-2