KONTAKT

POMORSKIE STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW

TRANSPORTU MIEJSKIEGO

 

Siedziba:
80-236 Gdańsk
al. Grunwaldzka 5

e-mail: zarzad@psstm.org.pl
strona www: http://psstm.org.pl

KRS: 0000277476
REGON: 220407056
NIP: 9570979534

Konto:
SGB – Bank S.A. Oddział w Gdyni
54 1610 1205 2023 0050 5651 0001