ZARZĄD

Zgodnie ze Statutem Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego w Gdańsku Zarząd klubu pełni swoje funkcje społecznie i w okresie między Walnymi Zebraniami jest najwyższą władzą PSSTM.

W skład VII Zarządu Stowarzyszenia, wybranego w czerwcu 2019 roku, wchodzą:

PREZES: ANITA PŁONOWSKA

WICEPREZES – SEKRETARZ: BARTOSZ MIELCZAREK

WICEPREZES – SKARBNIK: CEZARY KAMIŃSKI

Do zadań Zarządu PSSTM należą przede wszystkim:
1. kierowanie pracami Stowarzyszenia i reprezentowanie go
2. realizacja programu i celów Stowarzyszenia
3. przyjmowanie nowych członków i weryfikacja dotychczasowych
4. kierowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia

KONTAKT Z ZARZĄDEM PSSTM

Kontaktować się z zarządem PSSTM można pod adresem zarzad@psstm.org.pl lub bezpośrednio:
– Anita Płonowska: a.plonowska@psstm.org.pl
– Bartosz Mielczarek: b.mielczarek@psstm.org.pl
– Cezary Kamiński: c.kaminski@psstm.org.pl