Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego

Debata w sprawie systemu biletu metropolitarnego

24. września, podczas trwających właśnie w Gdańsku targów kolejowych Trako, mieliśmy zaszczyt wziąć udział w debacie pt. „Rozwój systemu biletu elektronicznego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot”. PSSTM przedstawiło swoje obawy, prezentując zagrożenia, które mogą wpłynąć na odbiór proponowanych rozwiązań przez pasażerów. Jednocześnie chcemy podkreślić, że każda propozycja ułatwienia podróżowania transportem zbiorowym po Trójmieście, jest przez nasze Stowarzyszenie popierana.