Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego

Plan transportowy dla powiatu kartuskiego – nasza opinia

Na stronie Powiatu Kartuskiego pojawiła się wersja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kartuskiego”, przeznaczona do konsultacji społecznych:
http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=186143
Z olbrzymim niepokojem przeczytaliśmy zapisy, które pojawiły się w projekcie tego dokumentu. Uznajemy, że plan ten w rzeczywistości stanowi formę odejścia (zamiast rzekomego rozwoju) od wspierania transportu zbiorowego. Wykonanie zleceń któregokolwiek z zaproponowanych wariantów, stanowić będzie znaczne ograniczenie konkurencyjności komunikacji autobusowej na terenie Powiatu, w stosunku do transportu indywidualnego. Działania takie są niezgodne z zasadami tworzenia zrównoważonego systemu transportu, jak również z założeniami określonymi w projekcie Planu Transportowego!
Uważamy, że dokument został sporządzony naprędce, bez wizji i poważnych analiz oraz z wieloma merytorycznymi błędami. Dlatego apelujemy o odrzucenie w całości proponowanego dokumentu.
W załączonym linku znajdziesz naszą analizę Planu Transportowego. Została ona wysłana jako oficjalny głos w konsultacjach społecznych, jak również w formie informacji do zainteresowanych podmiotów.

Nasze uwagi do planu transportowego pow. kartuskiego (format PDF)

 

OTRZYMANA ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na e-maila dotyczącego uwag i wniosków odnośnie Planu Transportowego opracowanego dla Powiatu Kartuskiego, które można było składać do 30 października 2015 roku Starosta Kartuski informuje, że wszystkie uwagi i wnioski zostały przeanalizowane i zostały przekazane do autorów Planu tj. Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie celem ich zweryfikowania w zakresie obowiązującej ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Po wprowadzeniu korekt przez PIGTSiS w Warszawie omawiany Plan zostanie przekazany Radzie Powiatu oraz Burmistrzom i Wójtom Powiatu Kartuskiego. Zasadne merytorycznie wnioski będą uwzględnione w omawianym Planie Transportu.

Z poważaniem
Dyrektor Wydziału Komunikacji Jerzy Pobłocki

Tekst: Jacek Szmagliński