Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego

„Żonkil Express” – 28.10.2016

Nasze stowarzyszenie jako partner Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej wzięło udział w realizacji projektu „Żonkil Express”. Projekt ten zakładał odwiedzenie 5 szkół zlokalizowanych na Żuławach i posadzenia tam pól żonkili w ramach akcji Pola Nadziei, organizowanej wspólnie przez pomorskie hospicja oraz promowanie wśród uczniów i mieszkańców tych miejscowości idei hospicyjnej. Naszym „Żonkil Expressem” odwiedziliśmy Trąbki Wielkie, Kłodawę, Pszczółki, Suchy Dąb oraz Cedry Wielkie. Duże podziękowania kierujemy do firmy PKS Gdańsk, która użyczyła nam autobus, dzięki któremu możliwa była realizacja projektu.
Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu „Akumulator Społeczny”